Leia E.
Leia E. So fresh and so clean, clean. #giantschnauzer #wolf #joybird #outkast #friday